ترجمه Toothily در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بصورت‌ مضرس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حريصانه‌.

Toothily به چه معناست و Toothily یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toothily

بصورت‌ مضرس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بصورت‌ مضرس‌, ترجمه بصورت‌ مضرس‌, کلمات شبیه بصورت‌ مضرس‌ , حريصانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها