ترجمه Topaz در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ياقوت‌ زرد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زبرجد هندي‌ , در فارسی : توپاز.

Topaz به چه معناست و Topaz یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Topaz

ياقوت‌ زرد به خارجی , ریشه انگلیسی ياقوت‌ زرد, ترجمه ياقوت‌ زرد, کلمات شبیه ياقوت‌ زرد , زبرجد هندي‌ به لاتین , توپاز. به لاتین
دانلود فایل ها