ترجمه Tope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برج‌ بودايي‌. می باشد

Tope به چه معناست و Tope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tope

برج‌ بودايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی برج‌ بودايي‌., ترجمه برج‌ بودايي‌., کلمات شبیه برج‌ بودايي‌.
دانلود فایل ها