ترجمه Topicality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حالت‌ مناسب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موضوع‌ مورد بحث‌ روز.

Topicality به چه معناست و Topicality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Topicality

حالت‌ مناسب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حالت‌ مناسب‌, ترجمه حالت‌ مناسب‌, کلمات شبیه حالت‌ مناسب‌ , موضوع‌ مورد بحث‌ روز. به لاتین
دانلود فایل ها