ترجمه Topple در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از سر افتادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برگشتن‌ , در فارسی : واژگون‌ كردن‌.

Topple به چه معناست و Topple یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Topple

از سر افتادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از سر افتادن‌, ترجمه از سر افتادن‌, کلمات شبیه از سر افتادن‌ , برگشتن‌ به لاتین , واژگون‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها