ترجمه Topsail در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (l’spot=) (د.ن‌) بالاترين‌ بادبان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از سر , در فارسی : سراسيمه‌.

Topsail به چه معناست و Topsail یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Topsail

(l’spot=) (د.ن‌) بالاترين‌ بادبان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (l’spot=) (د.ن‌) بالاترين‌ بادبان‌, ترجمه (l’spot=) (د.ن‌) بالاترين‌ بادبان‌, کلمات شبیه (l’spot=) (د.ن‌) بالاترين‌ بادبان‌ , از سر به لاتین , سراسيمه‌. به لاتین
دانلود فایل ها