ترجمه Topstone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگ‌ راس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سنگ‌ فوقاني‌.

Topstone به چه معناست و Topstone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Topstone

سنگ‌ راس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سنگ‌ راس‌, ترجمه سنگ‌ راس‌, کلمات شبیه سنگ‌ راس‌ , سنگ‌ فوقاني‌. به لاتین
دانلود فایل ها