ترجمه Toque در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كلاله‌اي‌. می باشد

Toque به چه معناست و Toque یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toque

كلاله‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كلاله‌اي‌., ترجمه كلاله‌اي‌., کلمات شبیه كلاله‌اي‌.
دانلود فایل ها