ترجمه Torero در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گاوباز پياده‌. می باشد

Torero به چه معناست و Torero یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Torero

گاوباز پياده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گاوباز پياده‌., ترجمه گاوباز پياده‌., کلمات شبیه گاوباز پياده‌.
دانلود فایل ها