ترجمه Toroid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سط‌ح‌ ايجادشده‌ از خط‌ مارپيچي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مارپيچي‌.

Toroid به چه معناست و Toroid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toroid

سط‌ح‌ ايجادشده‌ از خط‌ مارپيچي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سط‌ح‌ ايجادشده‌ از خط‌ مارپيچي‌, ترجمه سط‌ح‌ ايجادشده‌ از خط‌ مارپيچي‌, کلمات شبیه سط‌ح‌ ايجادشده‌ از خط‌ مارپيچي‌ , مارپيچي‌. به لاتین
دانلود فایل ها