ترجمه Torose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متورم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برجسته‌ , در فارسی : شكم‌ داده‌ , به فارسی : (گ‌.ش‌.) استوانه‌اي‌ شكل‌ و

Torose به چه معناست و Torose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Torose

متورم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متورم‌, ترجمه متورم‌, کلمات شبیه متورم‌ , برجسته‌ به لاتین , شكم‌ داده‌ به لاتین , (گ‌.ش‌.) استوانه‌اي‌ شكل‌ و خارجی
دانلود فایل ها