خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56341 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('56341','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56341 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Torose به فارسی

ترجمه Torose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متورم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برجسته‌ , در فارسی : شكم‌ داده‌ , به فارسی : (گ‌.ش‌.) استوانه‌اي‌ شكل‌ و

Torose به چه معناست و Torose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Torose

متورم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متورم‌, ترجمه متورم‌, کلمات شبیه متورم‌ , برجسته‌ به لاتین , شكم‌ داده‌ به لاتین , (گ‌.ش‌.) استوانه‌اي‌ شكل‌ و خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: