ترجمه Torrent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سيل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سيل‌ رود , در فارسی : جريان‌ شديد , به فارسی : سيل‌ وار.

Torrent به چه معناست و Torrent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Torrent

سيل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سيل‌, ترجمه سيل‌, کلمات شبیه سيل‌ , سيل‌ رود به لاتین , جريان‌ شديد به لاتین , سيل‌ وار. خارجی
دانلود فایل ها