ترجمه Torridity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوزاني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داغي‌.

Torridity به چه معناست و Torridity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Torridity

سوزاني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سوزاني‌, ترجمه سوزاني‌, کلمات شبیه سوزاني‌ , داغي‌. به لاتین
دانلود فایل ها