ترجمه Torticollis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) كجي‌ مادرزادي‌ گردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گردن‌ كجي‌.

Torticollis به چه معناست و Torticollis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Torticollis

(ط‌ب‌) كجي‌ مادرزادي‌ گردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) كجي‌ مادرزادي‌ گردن‌, ترجمه (ط‌ب‌) كجي‌ مادرزادي‌ گردن‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) كجي‌ مادرزادي‌ گردن‌ , گردن‌ كجي‌. به لاتین
دانلود فایل ها