ترجمه Tortilla در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نان‌ ذرت‌ مكزيكي‌. می باشد

Tortilla به چه معناست و Tortilla یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tortilla

نان‌ ذرت‌ مكزيكي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نان‌ ذرت‌ مكزيكي‌., ترجمه نان‌ ذرت‌ مكزيكي‌., کلمات شبیه نان‌ ذرت‌ مكزيكي‌.
دانلود فایل ها