ترجمه Tortoise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لاك‌ پشت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سنگ‌ پشت‌ , در فارسی : ادم‌ كندرو.

Tortoise به چه معناست و Tortoise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tortoise

لاك‌ پشت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لاك‌ پشت‌, ترجمه لاك‌ پشت‌, کلمات شبیه لاك‌ پشت‌ , سنگ‌ پشت‌ به لاتین , ادم‌ كندرو. به لاتین
دانلود فایل ها