ترجمه Total در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جمع‌ كل‌ , در فارسی : كامل‌.

Total به چه معناست و Total یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Total

كل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كل‌, ترجمه كل‌, کلمات شبیه كل‌ , جمع‌ كل‌ به لاتین , كامل‌. به لاتین
دانلود فایل ها