ترجمه Totalisator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماشين‌ جمع‌ زني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ماشين‌ ثبت‌ شرط‌ بندي‌ اسب‌ دواني‌.

Totalisator به چه معناست و Totalisator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Totalisator

ماشين‌ جمع‌ زني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ماشين‌ جمع‌ زني‌, ترجمه ماشين‌ جمع‌ زني‌, کلمات شبیه ماشين‌ جمع‌ زني‌ , ماشين‌ ثبت‌ شرط‌ بندي‌ اسب‌ دواني‌. به لاتین
دانلود فایل ها