ترجمه Totality در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كليت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كلي‌ , در فارسی : مقدار كلي‌ , به فارسی : تماميت‌ , سایر ترجمه ها : مجموع‌.

Totality به چه معناست و Totality یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Totality

كليت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كليت‌, ترجمه كليت‌, کلمات شبیه كليت‌ , كلي‌ به لاتین , مقدار كلي‌ به لاتین , تماميت‌ خارجی , مجموع‌. در زبان
دانلود فایل ها