ترجمه Totalize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كلي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كامل‌ كردن‌ , در فارسی : جمع‌ زدن‌.

Totalize به چه معناست و Totalize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Totalize

كلي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كلي‌ كردن‌, ترجمه كلي‌ كردن‌, کلمات شبیه كلي‌ كردن‌ , كامل‌ كردن‌ به لاتین , جمع‌ زدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها