ترجمه Toter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقل‌ وانتقال‌ دهنده‌. می باشد

Toter به چه معناست و Toter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toter

نقل‌ وانتقال‌ دهنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نقل‌ وانتقال‌ دهنده‌., ترجمه نقل‌ وانتقال‌ دهنده‌., کلمات شبیه نقل‌ وانتقال‌ دهنده‌.
دانلود فایل ها