ترجمه Tottery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لرزان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرتعش‌ , در فارسی : متزلزل‌ , به فارسی : ناپيدار , سایر ترجمه ها : سست‌.

Tottery به چه معناست و Tottery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tottery

لرزان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لرزان‌, ترجمه لرزان‌, کلمات شبیه لرزان‌ , مرتعش‌ به لاتین , متزلزل‌ به لاتین , ناپيدار خارجی , سست‌. در زبان
دانلود فایل ها