ترجمه Touch Me Not Ish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گل‌ حنا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امر ممنوعه‌ , در فارسی : مغرور.

Touch Me Not Ish به چه معناست و Touch Me Not Ish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Touch Me Not Ish

گل‌ حنا به خارجی , ریشه انگلیسی گل‌ حنا, ترجمه گل‌ حنا, کلمات شبیه گل‌ حنا , امر ممنوعه‌ به لاتین , مغرور. به لاتین
دانلود فایل ها