ترجمه Tourney در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسابقه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مسابقه‌ دادن‌.

Tourney به چه معناست و Tourney یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tourney

مسابقه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسابقه‌, ترجمه مسابقه‌, کلمات شبیه مسابقه‌ , مسابقه‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها