ترجمه Touse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جدا كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كشيده‌ شدن‌ , در فارسی : چروك‌ شدن‌.

Touse به چه معناست و Touse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Touse

جدا كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جدا كردن‌, ترجمه جدا كردن‌, کلمات شبیه جدا كردن‌ , كشيده‌ شدن‌ به لاتین , چروك‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها