خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56458 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('56458','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56458 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tow به فارسی

ترجمه Tow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باط‌ناب‌ بدنبال‌ كشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پس‌ مانده‌ الياف‌ كتان‌ يا

Tow به چه معناست و Tow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tow

باط‌ناب‌ بدنبال‌ كشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باط‌ناب‌ بدنبال‌ كشيدن‌, ترجمه باط‌ناب‌ بدنبال‌ كشيدن‌, کلمات شبیه باط‌ناب‌ بدنبال‌ كشيدن‌ , پس‌ مانده‌ الياف‌ كتان‌ يا به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: