ترجمه Tow در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باط‌ناب‌ بدنبال‌ كشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پس‌ مانده‌ الياف‌ كتان‌ يا

Tow به چه معناست و Tow یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tow

باط‌ناب‌ بدنبال‌ كشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باط‌ناب‌ بدنبال‌ كشيدن‌, ترجمه باط‌ناب‌ بدنبال‌ كشيدن‌, کلمات شبیه باط‌ناب‌ بدنبال‌ كشيدن‌ , پس‌ مانده‌ الياف‌ كتان‌ يا به لاتین
دانلود فایل ها