ترجمه Toward در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اينده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روي‌ , در فارسی : بسوي‌ , به فارسی : بط‌رف‌ , سایر ترجمه ها : نسبت‌ به‌ درباره‌ , نزديك‌ به‌

Toward به چه معناست و Toward یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toward

اينده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اينده‌, ترجمه اينده‌, کلمات شبیه اينده‌ , روي‌ به لاتین , بسوي‌ به لاتین , بط‌رف‌ خارجی , نسبت‌ به‌ در زبان , درباره‌انگلیسی , نزديك‌ به‌
دانلود فایل ها