ترجمه Town در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شهرك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قصبه‌ , در فارسی : شهر كوچك‌ , به فارسی : قصبه‌ حومه‌ شهر , سایر ترجمه ها : شهر.

Town به چه معناست و Town یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Town

شهرك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شهرك‌, ترجمه شهرك‌, کلمات شبیه شهرك‌ , قصبه‌ به لاتین , شهر كوچك‌ به لاتین , قصبه‌ حومه‌ شهر خارجی , شهر. در زبان
دانلود فایل ها