ترجمه Town House در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خانه‌ شهري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گدا خانه‌ , در فارسی : دارالمساكين‌.

Town House به چه معناست و Town House یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Town House

خانه‌ شهري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خانه‌ شهري‌, ترجمه خانه‌ شهري‌, کلمات شبیه خانه‌ شهري‌ , گدا خانه‌ به لاتین , دارالمساكين‌. به لاتین
دانلود فایل ها