ترجمه Town Meeting در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انجمن‌ شهري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انجمن‌ بلدي‌ , در فارسی : شوراي‌ شهري‌.

Town Meeting به چه معناست و Town Meeting یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Town Meeting

انجمن‌ شهري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انجمن‌ شهري‌, ترجمه انجمن‌ شهري‌, کلمات شبیه انجمن‌ شهري‌ , انجمن‌ بلدي‌ به لاتین , شوراي‌ شهري‌. به لاتین
دانلود فایل ها