ترجمه Toxicosis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيماري‌ ناشي‌ از خوردن‌ زهر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ايجاد مسموميت‌.

Toxicosis به چه معناست و Toxicosis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toxicosis

بيماري‌ ناشي‌ از خوردن‌ زهر به خارجی , ریشه انگلیسی بيماري‌ ناشي‌ از خوردن‌ زهر, ترجمه بيماري‌ ناشي‌ از خوردن‌ زهر, کلمات شبیه بيماري‌ ناشي‌ از خوردن‌ زهر , ايجاد مسموميت‌. به لاتین
دانلود فایل ها