خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56503 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('56503','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56503 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Toy به فارسی

ترجمه Toy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسباب‌ بازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرگرمي‌ , در فارسی : بازيچه‌ , به فارسی : عروسك‌ , سایر ترجمه ها : بازي‌ كردن‌

Toy به چه معناست و Toy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toy

اسباب‌ بازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اسباب‌ بازي‌, ترجمه اسباب‌ بازي‌, کلمات شبیه اسباب‌ بازي‌ , سرگرمي‌ به لاتین , بازيچه‌ به لاتین , عروسك‌ خارجی , بازي‌ كردن‌ در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: