ترجمه Toy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسباب‌ بازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرگرمي‌ , در فارسی : بازيچه‌ , به فارسی : عروسك‌ , سایر ترجمه ها : بازي‌ كردن‌

Toy به چه معناست و Toy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Toy

اسباب‌ بازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اسباب‌ بازي‌, ترجمه اسباب‌ بازي‌, کلمات شبیه اسباب‌ بازي‌ , سرگرمي‌ به لاتین , بازيچه‌ به لاتین , عروسك‌ خارجی , بازي‌ كردن‌ در زبان
دانلود فایل ها