ترجمه Trabeculate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميله‌ ميله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميله‌ دار.

Trabeculate به چه معناست و Trabeculate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trabeculate

ميله‌ ميله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ميله‌ ميله‌, ترجمه ميله‌ ميله‌, کلمات شبیه ميله‌ ميله‌ , ميله‌ دار. به لاتین
دانلود فایل ها