خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56512 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('56512','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56512 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Trabeculate به فارسی

ترجمه Trabeculate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميله‌ ميله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميله‌ دار.

Trabeculate به چه معناست و Trabeculate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trabeculate

ميله‌ ميله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ميله‌ ميله‌, ترجمه ميله‌ ميله‌, کلمات شبیه ميله‌ ميله‌ , ميله‌ دار. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: