ترجمه Trace در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دنبال‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پي‌ كردن‌ , در فارسی : پي‌ بردن‌ به‌.

Trace به چه معناست و Trace یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trace

دنبال‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دنبال‌ كردن‌, ترجمه دنبال‌ كردن‌, کلمات شبیه دنبال‌ كردن‌ , پي‌ كردن‌ به لاتین , پي‌ بردن‌ به‌. به لاتین
دانلود فایل ها