ترجمه Trace در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اثر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نشان‌ , در فارسی : رد پا , به فارسی : جاي‌ پا , سایر ترجمه ها : مقدار ناچيز ز ترسيم‌

Trace به چه معناست و Trace یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trace

اثر به خارجی , ریشه انگلیسی اثر, ترجمه اثر, کلمات شبیه اثر , نشان‌ به لاتین , رد پا به لاتین , جاي‌ پا خارجی , مقدار ناچيز در زبان , ز ترسيم‌انگلیسی
دانلود فایل ها