خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56513 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('56513','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56513 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Trace به فارسی

ترجمه Trace در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رسم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترسيم‌ كردن‌ , در فارسی : ضبط‌كردن‌ , به فارسی : كشيدن‌ , سایر ترجمه ها : اثر گذاشتن‌

Trace به چه معناست و Trace یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trace

رسم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رسم‌, ترجمه رسم‌, کلمات شبیه رسم‌ , ترسيم‌ كردن‌ به لاتین , ضبط‌كردن‌ به لاتین , كشيدن‌ خارجی , اثر گذاشتن‌ در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: