ترجمه Tracker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دنبال‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سراغ‌ گير , در فارسی : پي‌ كننده‌ , به فارسی : كشنده‌.

Tracker به چه معناست و Tracker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tracker

دنبال‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دنبال‌ كننده‌, ترجمه دنبال‌ كننده‌, کلمات شبیه دنبال‌ كننده‌ , سراغ‌ گير به لاتین , پي‌ كننده‌ به لاتین , كشنده‌. خارجی
دانلود فایل ها