خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56549 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('56549','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =56549 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Tractarian به فارسی

ترجمه Tractarian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقاله‌ نويس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چاپ‌ كننده‌ ويا انتشار دهنده‌ , در فارسی : رساله‌

Tractarian به چه معناست و Tractarian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tractarian

مقاله‌ نويس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقاله‌ نويس‌, ترجمه مقاله‌ نويس‌, کلمات شبیه مقاله‌ نويس‌ , چاپ‌ كننده‌ ويا انتشار دهنده‌ به لاتین , رساله‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: