ترجمه Tractive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كشش‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ نيروي‌ كشش‌ , در فارسی : كشنده‌.

Tractive به چه معناست و Tractive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tractive

كشش‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی كشش‌ دار, ترجمه كشش‌ دار, کلمات شبیه كشش‌ دار , وابسته‌ به‌ نيروي‌ كشش‌ به لاتین , كشنده‌. به لاتین
دانلود فایل ها