ترجمه Trade In در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مبادله‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مبادله‌.

Trade In به چه معناست و Trade In یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trade In

مبادله‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مبادله‌ كردن‌, ترجمه مبادله‌ كردن‌, کلمات شبیه مبادله‌ كردن‌ , مبادله‌. به لاتین
دانلود فایل ها