ترجمه، معنی و ریشه کلمه Traduce به فارسی

ترجمه Traduce در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لكه‌ دار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعريف‌كردن‌.

Traduce به چه معناست و Traduce یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Traduce

لكه‌ دار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لكه‌ دار كردن‌, ترجمه لكه‌ دار كردن‌, کلمات شبیه لكه‌ دار كردن‌ , تعريف‌كردن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: