ترجمه Traduce در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لكه‌ دار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعريف‌كردن‌.

Traduce به چه معناست و Traduce یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Traduce

لكه‌ دار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لكه‌ دار كردن‌, ترجمه لكه‌ دار كردن‌, کلمات شبیه لكه‌ دار كردن‌ , تعريف‌كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها