ترجمه Tragicomic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حوادث‌ حزن‌ اور وخنده‌ اور. می باشد

Tragicomic به چه معناست و Tragicomic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tragicomic

حوادث‌ حزن‌ اور وخنده‌ اور. به خارجی , ریشه انگلیسی حوادث‌ حزن‌ اور وخنده‌ اور., ترجمه حوادث‌ حزن‌ اور وخنده‌ اور., کلمات شبیه حوادث‌ حزن‌ اور وخنده‌ اور.
دانلود فایل ها