ترجمه Trailblazer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشقدم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيشگام‌.

Trailblazer به چه معناست و Trailblazer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trailblazer

پيشقدم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيشقدم‌, ترجمه پيشقدم‌, کلمات شبیه پيشقدم‌ , پيشگام‌. به لاتین
دانلود فایل ها