ترجمه Trailer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گياهي‌ كه‌ بزمين‌ يا در و ديوار ميچسبد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يدك‌ دوچرخه‌

Trailer به چه معناست و Trailer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trailer

گياهي‌ كه‌ بزمين‌ يا در و ديوار ميچسبد به خارجی , ریشه انگلیسی گياهي‌ كه‌ بزمين‌ يا در و ديوار ميچسبد, ترجمه گياهي‌ كه‌ بزمين‌ يا در و ديوار ميچسبد, کلمات شبیه گياهي‌ كه‌ بزمين‌ يا در و ديوار ميچسبد , يدك‌ دوچرخه‌ به لاتین
دانلود فایل ها