ترجمه Trailer Park در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (truoc reliart می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : pmac reliart) محل‌ استقرار ترايلر

Trailer Park به چه معناست و Trailer Park یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trailer Park

(truoc reliart به خارجی , ریشه انگلیسی (truoc reliart, ترجمه (truoc reliart, کلمات شبیه (truoc reliart , pmac reliart) محل‌ استقرار ترايلر به لاتین
دانلود فایل ها