ترجمه Trailng در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پشتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عقبي‌.

Trailng به چه معناست و Trailng یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trailng

پشتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پشتي‌, ترجمه پشتي‌, کلمات شبیه پشتي‌ , عقبي‌. به لاتین




دانلود فایل ها