ترجمه Train در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فريب‌ اغفال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تربيت‌ كردن‌ , در فارسی : پروردن‌ , به فارسی : ورزيدن‌ , سایر ترجمه ها : فرهيختن‌

Train به چه معناست و Train یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Train

فريب‌ اغفال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فريب‌ اغفال‌, ترجمه فريب‌ اغفال‌, کلمات شبیه فريب‌ اغفال‌ , تربيت‌ كردن‌ به لاتین , پروردن‌ به لاتین , ورزيدن‌ خارجی , فرهيختن‌ در زبان
دانلود فایل ها