ترجمه Trait در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ويژگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نشان‌ ويژه‌ , در فارسی : نشان‌ اختصاصي‌ , به فارسی : خصيصه‌.

Trait به چه معناست و Trait یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trait

ويژگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ويژگي‌, ترجمه ويژگي‌, کلمات شبیه ويژگي‌ , نشان‌ ويژه‌ به لاتین , نشان‌ اختصاصي‌ به لاتین , خصيصه‌. خارجی
دانلود فایل ها