ترجمه Trajectory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ سير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گذرگاه‌.

Trajectory به چه معناست و Trajectory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Trajectory

خط‌ سير به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌ سير, ترجمه خط‌ سير, کلمات شبیه خط‌ سير , گذرگاه‌. به لاتین
دانلود فایل ها