ترجمه Tram در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترامواي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واگن‌ برقي‌ , در فارسی : باواگن‌ رفتن‌.

Tram به چه معناست و Tram یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Tram

ترامواي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترامواي‌, ترجمه ترامواي‌, کلمات شبیه ترامواي‌ , واگن‌ برقي‌ به لاتین , باواگن‌ رفتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها